Pages

Saturday, October 15, 2011

एउटा मृत्युहिँड्दाहिँड्दै
पाठका गोरेटाहरूमा
अल्मलियो

पृष्ठहरूमा चिप्लिएर ऊ लड्यो ।

चाहार्दा चाहार्दै
व्याकरण र अभ्यासहरूमा
बिर्सियो बाटो

अक्षरहरूमा ठोक्किएर ऊ लड्यो ।

डुल्दाडुल्दै
शब्द र वाक्यहरूमा
तिर्मिरायो

अनुच्छेदहरूमा बेरिएर ऊ लड्यो ।

खोज्दै गर्दा
सुनौलो भविष्य
पुस्तकका पन्नाहरूमा
रन्थनियो बेस्सरी

पन्नाको धारले सेरिएर ऊ मर्‍यो।

0 प्रतिक्रिया:

Post a Comment